رویداد ها
بارگذاری...

عکس بگیر | اهدا کن | جایزه ببراهدای عکس

خدمات تشخیص

پیشگیری | تشخیص | درمان

سریتا در پیشگیری و تشخیص همراه شماست

Icon

Serita Skin

تشخیص بیماری های پوستی و ارائه گزارش

مشاهده دمو
Icon

Serita Brain

تشخیص و شناسایی تومور مغزی

مشاهده دمو
Icon

Serita Breast

تشخیص سرطان سینه

مشاهده دمو
Icon

Serita Lung

تتشخیص بیماری های ریه

مشاهده دمو
Icon

Serita Genome

تفسیر هول ژنوم انسان توسط DNA

به زودی...
Icon

Serita Sympton

تشخیص بیماری بر اساس علائم

به زودی...
Icon

Serita Test

آنالیز جواب آزمایش

به زودی...
Icon

Serita Iridology

تشخیص بیماری ها توسط عکس از عنبیه چشم

به زودی...

خدمات

خدمات اصلی سریتا

رویداد ها

رویداد های سریتا

درباره سریتا

سریتا یعنی چه؟تاریخچه پزشکی در ایران از دوره‌ای آغاز می‌شود که پارت‌ها در نخستین زادگاه خود یعنی در نزدیکی خوارزم زندگی می‌کردند و نخستین پزشک آریایی تریتا یا سریتا نامیده شده که از جهت شخصیت پزشکی، مانند اسکلپیوس برای یونانیان و آسکولاپیوس برای رومیان است. متن‌های گوناگون نوشتارهای زبان پهلوی نشان می‌دهند که «سریتا» در جراحی نیز دست داشته است. سریتا از خواص دارویی گیاهان مختلف نیز آگاهی داشته و به ویژه، خود عصارهٔ آن‌ها را تهیه می‌کرد. همان‌گونه که در یسنای ۹، بند ۱۰ آمده‌است: «سومین ناموری که گیاه هئوما را فشرد و عصاره آن را مهیا ساخت، سریتا از خاندان سام بود؛ همان که دارای دو پور دلیر، یکی ارواخشیه و دیگری گرشاسب شد .

Icon